INTEC ENGINYERIA I CONSULTING S.L.

C/ Avenir 36, 1r. B.
43800 Valls, Tarragona
9-13h, 15-19h
Especialidades
  • Dirección de obra
  • Proyectos de ingeniería

Información

Presentación

Som una empresa d’enginyeria, instal•lada a Valls, formada per donar servei , als industrials, constructors, promotors, arquitectes i col•labora amb els projectes de l’administració.

A continuació detallem un resum de les nostres activitats.


• Projectes elèctrics de Baixa Tensió, per a comerços, pública concurrència, habitatges, industries i urbanitzacions.
• Projectes elèctrics de Mitja Tensió, per a urbanitzacions, industries i lleure.
• Projectes de calefacció, climatització i A.C.S. i Projectes per plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques.
• Projectes de Sistemes de Protecció contra Incendis
• Projectes d’aire comprimit, gas, dipòsits de G.L.P. i productes químics
• Projectes bàsics i d’execució per a naus industrials.
• Projectes d’urbanització per polígons industrials i d’habitatges.
• Projectes per a captació d’aigües soterrades, legalització de pous i concessions.
• Projecte i tramitació de depuració i permisos d’abocaments.
• Projectes per la tramitació de llicencies ambientals
• Registres Sanitaris, Industrials.
• Direcció, coordinació d’obres i gestions amb les diferents Administracions, per a totes les especialitats indicades.

Equipo

Nuestro equipo

Enginyer
20902-T
Daniel
Sànchez Redondo
Especialidades
  • Dirección de obra
  • Proyectos de ingeniería

Formulario de contacto